Aantal pagina's
24
Vak
Variatielinguistiek samenvatting
Docent
Wim VANDENBUSSCHE Rik VOSTERS (titularis)
Richting
Taal- en Letterkunde
Eigenaar
Letteren -en WijsbegeerteKring
Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte
Instelling
Vrije Universiteit Brussel
Informatie

Voorstellen en bespreken van taalvariëteit en -diversiteit, d.w.z. zowel regionale dialecten als variëteiten die voortkomen uit de sociale en geografische positie en achtergrond van de taalgebruikers (sociolinguïstiek). Belangrijke thema's zijn o.m. taal en communicatie, geografische en stilistische variatie, normbesef, taalcontact, twee- en meertaligheid. Naast de theoretische inleiding worden ook een aantal representatieve gevalstudies zeer diepgaand besproken.