Header Banner

Variatielinguistiek samenvatting Samenvatting 2013-2014

Info Gelieve in te loggen
Professor Wim VANDENBUSSCHE Rik VOSTERS (titularis)
Eigenaar Letteren -en WijsbegeerteKring
Cursus Variatielinguistiek samenvatting
Richtingen
Aantal pagina's 24
Informatie

Voorstellen en bespreken van taalvariëteit en -diversiteit, d.w.z. zowel regionale dialecten als variëteiten die voortkomen uit de sociale en geografische positie en achtergrond van de taalgebruikers (sociolinguïstiek). Belangrijke thema's zijn o.m. taal en communicatie, geografische en stilistische variatie, normbesef, taalcontact, twee- en meertaligheid. Naast de theoretische inleiding worden ook een aantal representatieve gevalstudies zeer diepgaand besproken.